วัดศรีมงคล ศิลปะล้านนา วิวทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่าน

วัดศรีมงคล จังหวัดน่าน แหล่งเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของของอำเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของวัดและวิวทุ่งนาอันโดดเด่นกว้างใหญ่เขียวขจีสวยสดงดงาม

วัดศรีมงคล ศิลปะล้านนา วิวทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่าน

วัดศรีมงคล หรือวัดบ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ.2395 และมี หลวงปู่ครูบาก๋ง หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ โดยเมื่อ พ.ศ.2474 คณะศรัทธาชาวบ้านก๋งได้นิมนต์หลวงปู่มาอยู่ประจำที่วัดศรีมงคล ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา วัดศรีมงคลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทัวร์น่าน และนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวน่าน ต้องการมาเที่ยวชม

วัดศรีมงคล  เริ่มมีการพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมและสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ ฯลฯ ภายในวัดมีประดิษฐานพระประธานด้านมีอายุร้อยกว่าปี ทั้งยังมีธรรมาสน์เก่าแก่ที่สวยงาม รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามในสไตล์ดั้งเดิมคล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ วัดศรีมงคล ยังมีพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี (หอคำหลวง) เป็นเรือนไม้สักทองทรงล้านนา ภายในมีหุ่นเหมือนหลวงปู่ครูบาก๋ง และข้าวของโบราณล้ำค่าต่างๆ เช่น พระพุทธรูป ตู้พระธรรม อาวุธ หม้อไหโบราณ ใบเกิดของคนล้านนาโบราณที่จารึกบนใบลาน 

ปัจจุบันวัดศรีมงคล นอกจากจะเป็นแหล่งเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของของอำเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของวัดและวิวทุ่งนาอันโดดเด่นกว้างใหญ่เขียวขจีสวยสดงดงาม