เมืองโบราณเอฟิซัส เมืองมรดกโลกใหญ่เป็นอับดับสองของจักรวรรดิโรมัน

เมืองโบราณเอฟิซัส เป็นเมืองในสมัยกรีกโบราณซึ่งเคยรุ่งเรืองและใหญ่เป็นอับดับสองของจักรวรรดิโรมันรองจากเมืองหลวงคือโรม เมืองโบราณเอฟิซัส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศตุรกี มาถึงเมืองโบราณเอฟิซัส จุดสำคัญที่ไม่ควรพลาดชมคือ ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน หอสมุดเซลซุส และโรงละคร

เมืองโบราณเอฟิซัส เมืองมรดกโลกใหญ่เป็นอับดับสองของจักรวรรดิโรมัน

เมืองโบราณเอฟิซัส เป็นเมืองในสมัยกรีกโบราณซึ่งเคยรุ่งเรืองและใหญ่เป็นอับดับสองของจักรวรรดิโรมันรองจากเมืองหลวงคือโรม เมืองโบราณเอฟิซัส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศตุรกี มาถึงเมืองโบราณเอฟิซัส จุดสำคัญที่ไม่ควรพลาดชมคือ ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน หอสมุดเซลซุส และโรงละคร

บริเวณทางเข้าของเมืองโบราณเอฟิซุส จะได้เห็นถึงความอลังการของซากเสาโรมันอันใหญ่ เรียงรายตรงทางเดิน รวมถึงซากอาคารโบราณสถานต่าง ๆ ซากอาคารโบราณสถาน วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน มีรูปปั้น เมดูซ่าอยู่ตรงด้านบนของซุ้มประตูภายในวิหาร ซึ่งเชื่อกันว่ารูปปั้นเมดูซ่าช่วยป้องกันจากสิ่งชั่วร้าย ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ เป็นสถานที่ถูกใช้เพื่อการชำระล้างร่างกายและผ่อนคลาย หอสมุดเซลซุส ป็นห้องสมุดที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสมัยโรมัน เป็นอาคารสองชั้นมีรูปปั้นของเทพี 4 องค์คือ Sophia เทพแห่งปัญญา Episteme เทพแห่งความรู้ Arete เทพแห่งความดี และ Ennoia เทพแห่งความคิด 

ในปี ค.ศ. 2015 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเอฟิซัสเป็นมรดกโลก เมืองโบราณแห่งนี้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศตุรกี