วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินแห่งเชียงราย

พระอุโบสถสีน้ำเงินสวยงามแปลกตา ณ วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย เป็นศิลปะประยุกต์ด้วยเฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถสีขาวมุก หน้าตักกว้าง 5 เมตร ความสูง 6.50 เมตร โดดเด่นดูสง่างาม โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์นี้

วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินแห่งเชียงราย

พระอุโบสถสีน้ำเงินสวยงามแปลกตา ณ วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย เป็นศิลปะประยุกต์ด้วยเฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ถูกสร้างขึ้นโดยคุณพุทธา กาบแก้ว หรือที่รู้จักกันในนามว่า สล่านก ที่เป็นศิลปินท้องถิ่นของเชียงราย ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วัดร่องเสือเต้น เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้างแต่ได้มีการบูรณะทำขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่า วัดร่องเสือเต้น และได้มีการเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2548 และได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559 ใช้เวลาสร้างทั้งหมดร่วม 10 ปีด้วยกัน ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถสีขาวมุก หน้าตักกว้าง 5 เมตร ความสูง 6.50 เมตร โดดเด่นดูสง่างาม โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์นี้บริเวณพระเศียรยังได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกจากนี้ยังมีผลงานจิตรกรรมที่เป็นภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติอีกด้วย

ใครมีโอกาสได้ไปเชียงราย อย่าลืมแวะไปเที่ยวชมวัดร่องเสือเต้นกันนะคะ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สวยงามมากๆค่ะ