ปฏิมากรรมพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ ถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย

ถ้ำอชันตา ได้ชื่อว่าเป็นวัดถ้ำในพุทธศานาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อ พ.ศ. 350 ถ้ำเหล่านี้สร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ โดยการเจาะภูเขาทั้งลูก

ปฏิมากรรมพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ ถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย

ถ้ำอชันตา ได้ชื่อว่าเป็นวัดถ้ำในพุทธศานาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อ พ.ศ. 350 ถ้ำเหล่านี้สร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ โดยการเจาะภูเขาทั้งลูก ภายในถ้ำเต็มไปด้วยงานแกะสลักหิน เป็นองค์เจดีย์ เป็นพระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำ ที่เล่าเรื่องราวต่างๆ ในพุทธประวัติและชาดก ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

หมู่วัดถ้ำอชันต้า มีการค้นพบว่ามีกว่า 30 ถ้ำ เรียงตัวต่อเนื่องกันยาวหลายร้อยเมตรบนเชิงเขาสูง ลักษณะเป็รวงโค้งรูปพระจันทร์เสี้ยวบริเวณหน้าถ้ำแต่ละแห่งสร้างบันไดทอดยาวลงไปยังแม่น้ำสายเล็กๆ ตามหุบเขาเบื้องล่าง แม่น้ำนั้นคือ "แม่น้ำวโฆระ" ถ้ำหมายเลข 1 เป็นถ้ำพุทธมหายาน ที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีภาพเขียนสีที่งดงามมากที่สุด แม้เวลาจะผ่านมานานถึง 1,500 ปี ภาพยังคงสีสันและลายเส้นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก