ฟานจิ้นซาน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจีน

ฟานจิ้นซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่หลิง ตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,570 เมตร ฟานจิ้นซาน ภูเขาที่มีรูปทรงแปลกประหลาด คล้ายๆ เห็ดโคน วิวทิวทัศน์ของยอดเขาอันสวยงาม ฟานจิ้งซานได้รับการจดทะเบียนเป็นเขตสงวนชีวมณฑล โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2529

ฟานจิ้นซาน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจีน

ฟานจิ้นซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่หลิง ตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,570 เมตร ฟานจิ้นซาน ภูเขาที่มีรูปทรงแปลกประหลาด คล้ายๆ เห็ดโคน วิวทิวทัศน์ของยอดเขาอันสวยงาม จุดชมวิวของภูเขาฟ่านจิ้งซาน ได้แก่ The Old Golden Summit, Fenghuang Summit และ New Golden Summit 

นอกจากนี้ The Mushroom Stone ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจ เพราะเป็นเขาหินสูงตั้งโดดเด่นเป็นสง่า 
ฟานจิ้งซานยังถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวพุทธในประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์หมิง โดยเชื่อกันว่าภูเขาแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระศรีอริยเมตไตรย ในปี ค.ศ. 2010 ฟ่านจิ้งซานได้เปิดสวนพุทธที่มีโบสถ์สีทองอร่าม พร้อมรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยสูง 5 เมตร สร้างจากทอง 250 กิโลกรัม โดยว่ากันว่าเป็นรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โดยฟานจิ้งซานได้รับการจดทะเบียนเป็นเขตสงวนชีวมณฑล โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2529 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจีนระดับ 4A และในปี พ.ศ.2561 ก็ได้รับการจดทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ