ปราสาททราไก ปราสาทที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันเงียบสงบ ประเทศลิทัวเนีย

ปราสาททราไก ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบกลาฟ เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สำคัญของประเทศลิทัวเนีย เริ่มสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14  ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยอิฐสีส้ม มีสะพานไม้ไว้เดินเชื่อมไปยังฝั่ง โดยรอบๆ ของปราสาททราไก ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบและต้นไม้สีเขียวขจีเป็นธรรมชาติ

ปราสาททราไก ปราสาทที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันเงียบสงบ ประเทศลิทัวเนีย

ปราสาททราไก ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบกลาฟ เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สำคัญของประเทศลิทัวเนีย เริ่มสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ในยุคสมัยของ Duke of Kęstutis โดยยุคของลิทัวเนียในสมัยนั้น ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยอิฐสีส้ม มีสะพานไม้ไว้เดินเชื่อมไปยังฝั่ง โดยรอบๆ ของปราสาททราไก ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบและต้นไม้สีเขียวขจีเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย ภายในปราสาททราไกจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของการเยี่ยมชมตัวปราสาท และส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็นมาของปราสาท โบราณวัตถุต่างๆ 

ปัจจุบันปราสาททราไกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศลิทัวเนีย ปราสาททราไกที่มีความสวยงามตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำในทะเลสาบกลาฟ ได้รับขนานนามว่า Little Marienburg