จตุรัสแดง แห่งรัสเซีย

จตุรัสแดง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในอดีตเคยเป็นตลาด และกลายมาเป็นสถานที่สวนสนามของกองทัพเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในยุคที่สหภาพโซเวียตรุ่งเรือง ปัจจุบันจตุรัสแดงเป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่ ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวรัสเซีย

จตุรัสแดง แห่งรัสเซีย

จตุรัสแดง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ด้วยพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ในอดีตเคยเป็นตลาด และกลายมาเป็นสถานที่สวนสนามของกองทัพเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในยุคที่สหภาพโซเวียตรุ่งเรือง จตุรัสแดง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เมื่อประมาณ 600 ปีที่แล้ว พื้นของจตุรัสแดง ได้มีการนำหินแกรนิตและหินอ่อนมาปูพื้นจนกลายเป็นลายโมเสกที่สวยงาม ปัจจุบันจตุรัสแดงเป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่ ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวรัสเซียอีกด้วย ด้านหน้าทางเข้าจตุรัสจะมีแผ่นผ้ายวงกลมบนพื้น เป็นที่ตั้งระบุกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย ซึ่งเป็นจุดมาตรฐานสำหรับการวัดค่าระยะทางต่างๆ ใครที่ได้มาเยือนที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่พลาดที่จะเข้าไปยืนกลางวงกลม และโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลัง เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง

จตุรัสแดง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมอสโคว มีสิ่งก่อสร้างสำคัญๆ อยู่มากมาย เช่น โบสถ์ ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง ซึ่งสามารถเดินถึงกันได้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์เบซิล และสุสานวลาดิมีร์ เลนิน อีกด้วย