พระราชวังโปตาลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทิเบต

พระราชวังโปตาลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทิเบต ที่ประทับขององค์ดาไลลามะ พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาในเมืองลาซา อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี  ในปี 1994 พระราชวังโปตาลา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

พระราชวังโปตาลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทิเบต

พระราชวังโปตาลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทิเบต ที่ประทับขององค์ดาไลลามะ พระราชวังโปตาลา สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาในเมืองลาซา อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี  ในปี 1994 พระราชวังโปตาลา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

พระราชวังโปตาลา ตั้งโดดเด่นกลางเมืองลาซา อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร ตัวพระราชวังเป็นทั้งป้อมปราการ และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ โดยพระราชวังโปตาลา ได้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง จนถึงดาไลลามะองค์ที่ 5 ใน ค.ศ. 1617 – 82 มีพระบัญชาให้สร้างพระราชวังนี้ในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว พระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง

พระราชวังโปตาลามีระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน มีบันไดไม้ บันไดหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงาม ปัจจุบัน พระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ ถือได้ว่าพระราชวังโปตาลามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยังเป็นศูนย์รวมใจของโปตาลาอีกด้วยค่ะ