สุดตระการตาความหรูหรา ที่พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ  หรือ เปโตรควาเรสต์  ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อยู่ริมฝั่งทะเลบอลติก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1717 สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จุดที่โดดเด่นจะเป็นส่วนด้านหน้าของพระราชวังมีสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากๆ จะเปิดน้ำพุในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น บริเวณกลางน้ำพุมีประติมากรรมสีทอง คือแซมซั่นที่กำลังฉีกปากสิงโต ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวรัสเซียมีเหนือชาวสวีเดน โดยรอบสวนนี้มีน้ำพุตั้งอยู่ถึง 100 แห่งด้วยกัน

สุดตระการตาความหรูหรา ที่พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ  หรือ เปโตรควาเรสต์  ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อยู่ริมฝั่งทะเลบอลติก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1717 สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ออกแบบโดยนักออกแบบสถาปัตยกรรมชาวรัสเซีย Jean-Baptiste Le Blond ใช้เวลาสร้างประมาณ 10 ปี ในอดีตพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อนของกษัตริย์รัสเซีย พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ประกอบด้วยตัวพระราชวังสวนตอนล่างและสวนตอนบนบริเวณนี้กว้างมากและมีความสวยงาม จุดที่โดดเด่นจะเป็นส่วนด้านหน้าของพระราชวังมีสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากๆ จะเปิดน้ำพุในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น บริเวณกลางน้ำพุมีประติมากรรมสีทอง คือแซมซั่นที่กำลังฉีกปากสิงโต ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวรัสเซียมีเหนือชาวสวีเดน โดยรอบสวนนี้มีน้ำพุตั้งอยู่ถึง 100 แห่งด้วยกัน

ภายในพระราชวังตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ หรูหรา แต่ละห้องมีความโดดเด่น สีทองเหลืองอร่าม ในส่วนของวังใหญ่ Grand Palace และในส่วนของสวนตอนบน Grand Cascade มีน้ำพุอยู่กระจัดกระจาย มีน้ำตกเทียม มีรูปปั้นสีทองอลังการ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ 

หากมาเยือนที่รัสเซียแล้วไม่ควรพลาด ชมความงดงามตระการตาที่พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มาเที่ยวทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซียห้ามพลาด