เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งเทพนิยาย มรดกโลกแห่งตุรกี

เมืองคัปปาโดเกีย เกิดจากชั้นหินภูเขาไฟที่ปะทุและทับถมทั้งภูมิภาคตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนถูกน้ำและลมกัดเซาะแล้วถูกมนุษย์เปลี่ยนแปลงให้เป็นทั้งที่อยู่อาศัย ห้องเก็บของ แม้แต่เมืองใต้ดินที่ความลึกพอๆ กับตึก 8 ชั้น เมืองคัปปาโดเกีย มีภูมิประเทศแปลกตาที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาสลับซับซ้อน แท่งหินทรงประหลาด รูปทรงคล้ายเห็ด หน้าตาคล้ายอูฐ รวมถึงกลุ่มหินปล่องนางฟ้า

เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งเทพนิยาย มรดกโลกแห่งตุรกี

เมืองคัปปาโดเกีย หรือแคปพาโดเชีย ตั้งอยู่บนพื้นที่ เอร์จีเยส ซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน มีความสูงประมาณ 3,916 เมตร เมืองคัปปาโดเกีย เกิดจากชั้นหินภูเขาไฟที่ปะทุและทับถมทั้งภูมิภาคตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนถูกน้ำและลมกัดเซาะแล้วถูกมนุษย์เปลี่ยนแปลงให้เป็นทั้งที่อยู่อาศัย ห้องเก็บของ แม้แต่เมืองใต้ดินที่ความลึกพอๆ กับตึก 8 ชั้น

ไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม กิจกรรมทางศาสนาในภูมิภาคคัปปาโดเกียสามารถสืบย้อนกลับไปถึงคริสตศตวรรษที่ 4 โดยเกอเรเมเป็นชุมชนศูนย์กลางสำหรับนักบวช มีการจัดสรรเป็นห้องพัก ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องครัว และโบสถ์สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา

จิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ เก่าแก่มีอายุร่วมพันปี ยุคแรกๆ เป็นการประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์กางเขนเรียบง่ายและลวดลายแบบเรขาคณิต หลังจากนั้นค่อยๆ เปลี่ยนเป็นภาพนักบุญและพระเยซูในอิริยาบถต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์ ตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาดตระการตา

เมืองคัปปาโดเกีย มีภูมิประเทศแปลกตาที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาสลับซับซ้อน แท่งหินทรงประหลาด รูปทรงคล้ายเห็ด หน้าตาคล้ายอูฐ รวมถึงกลุ่มหินปล่องนางฟ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูมิภาคแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเกียฝั่งหนึ่งปกคลุมด้วยหินภูเขาสีค่อนไปทางเหลือง ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงหม่นปกคลุมเป็นเนินเล็กๆ ยาวสุดสายตาจนได้ชื่อว่าหุบเขาสีกุหลาบ