ทุ่งหญ้าคาราจุ้น ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ธรรมชาติสวยงามเสมือนภาพเขียน

ทุ่งหญ้าคาราจุ้น ตั้งอยู่ติดเทือกเขาคาราจุ้น ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ หากใครที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติของที่นี่ จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ต้นหญ้าที่สวยงาม สัตว์ต่างๆ เช่น แกะ แพะ ม้า อูฐ โดยวิวข้างหลังจะเป็นภูเขาเทียนซาน

ทุ่งหญ้าคาราจุ้น ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ธรรมชาติสวยงามเสมือนภาพเขียน

ทุ่งหญ้าคาราจุ้น ตั้งอยู่ติดเทือกเขาคาราจุ้น ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ โดยทั่วไปชาวคาซัคมักอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย หากใครที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติของที่นี่ จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ต้นหญ้าที่สวยงาม สัตว์ต่างๆ เช่น แกะ แพะ ม้า อูฐ โดยวิวข้างหลังจะเป็นภูเขาเทียนซาน หากเดินทางมาช่วง พ.ค.-มิ.ย. จะได้เห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมด้วย

ทุ่งหญ้าคาราจุ้น ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600-2,000 เมตร ลักษณะของทุ่งหญ้าคาราจุ้น จะเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ลักษณะเหมือนคลื่นในมหาสมุทร คำว่า Kalajun เป็นภาษาคาซัค มีความหมายว่า ป่าอันมืดทึบ ทุ่งหญ้าคาราจุ้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย