ห้องอำพัน แห่งพระราชวังแคทเธอรีน

พระราชวังแคทเธอรีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จุดเด่นอยู่ที่อาคารสีฟ้าที่มีโดมสีทองส่องประกายอยู่บนยอดเล่นแสงพระอาทิตย์ และที่พลาดไม่ได้คือในส่วนของห้องอำพัน ห้องนี้ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ตั้งแต่ผนังถึงเพดานทำด้วยอำพันทั้งหมดเลย ตกแต่งด้วยทองคำเปลว และกระจกอย่างวิจิตรงดงาม ห้องทั้งห้องทำด้วยอัญมณีและทองคำทำให้เหลืองอร่าม มีความงดงามล้ำค่า

ห้องอำพัน แห่งพระราชวังแคทเธอรีน

พระราชวังแคทเธอรีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังแคทเธอรีน สร้างโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค และได้มีการต่อเติม และตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมัย ภายนอกพระราชวังเป็นตึกสีขาวฟ้าและสีทอง ภายในเน้นตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพแฟรสโก้อย่างสวยงามอลังการ จุดเด่นอยู่ที่อาคารสีฟ้าที่มีโดมสีทองส่องประกายอยู่บนยอดเล่นแสงพระอาทิตย์ และที่พลาดไม่ได้คือในส่วนของห้องอำพัน ห้องนี้ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ตั้งแต่ผนังถึงเพดานทำด้วยอำพันทั้งหมดเลย ตกแต่งด้วยทองคำเปลว และกระจกอย่างวิจิตรงดงาม ห้องทั้งห้องทำด้วยอัญมณีและทองคำทำให้เหลืองอร่าม มีความงดงามล้ำค่า

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังแคทเธอรีนได้ถูกทำลายโดยกองทัพเยอรมัน ทำให้พระราชวังถูกทำลายเสียหายมากและห้องอำพันถูกขโมยไปหมด จนในปีค.ศ. 1979 ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยเทียบเคียงจากภาพถ่าย สร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2003

พระราชวังแคทเธอรีนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเยี่ยมชม