ชมความงดงามของโดมรูปหัวหอม ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล

มหาวิหารเซนต์บาซิล ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโก  เป็นโดมรูปหัวหอม ลักษณะอาคารเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม มีจำนวนทั้งหมด 9 โดม เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณกับสถาปัตยกรรมรัสเซียนกอธิกได้รับอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ทำให้ออกมาเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนที่มีเปลวเพลิงส่องแสงอยู่บนปลาย

ชมความงดงามของโดมรูปหัวหอม ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล

มหาวิหารเซนต์บาซิล ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโก  สร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 หรือที่เรียกกันว่า ซาร์อีวานจอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นโดมรูปหัวหอม ลักษณะอาคารเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม มีจำนวนทั้งหมด 9 โดม เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณกับสถาปัตยกรรมรัสเซียนกอธิกได้รับอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ทำให้ออกมาเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนที่มีเปลวเพลิงส่องแสงอยู่บนปลาย 

ด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์บาซิลมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ คอสมา มินิน และ เจ้าชายดมิทริ โปซาร์สกี้ หล่อด้วยทองสำริด ทั้ง 2 คนเป็นผู้นำกองกำลังอาสาสมัครต่อสู้ผู้รุกรานชาวโปล ออกจากเครมลินในปี ค.ศ. 1818 หลังจากได้รับชัยชนะจากสงครามนโปเลียน การตกแต่งภายในมหาวิหารเซนต์บาซิล มีการตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้สีสันสดใสเป็นส่วนใหญ่ จะมีเว้นตรงภาพประดับบนฉากศักดิ์สิทธิ์และเพดานยอดโดมที่เป็นรูปเคารพของพระเยซูและพระแม่มารี ซึ่งแตกต่างจากวิหารทั่วๆไป ที่จะมีภาพวาดนักบุญหรือประวัติศาสตร์ทางศาสนา

มหาวิหารเซนต์บาซิล ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามไม่เหมือนโบสถ์อื่นๆ และยังได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1990 อีกด้วย