อลังการใบไม้เปลี่ยนสี แปะก๊วยพันปี มณฑลกุ้ยโจว

มณฑลกุ้ยโจว หมู่บ้านโถว่เล่อ หรือ หมู่บ้านแปะก๊วย มณฑลกุ้ยโจว เป็นหมู่บ้านเล็กๆ พื้นที่ประมาณ 58.5 ตารางกิโลเมตร กลางหุบเขาเขตผานสุ่ย เมืองลิ่วผานสุ่ย หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,100 ต้น มีความสูงถึง 10 เมตร แต่ละต้นมีอายุราว 500 ปีไปจนถึง 1,000 ปีเลยทีเดียว

อลังการใบไม้เปลี่ยนสี แปะก๊วยพันปี มณฑลกุ้ยโจว

หมู่บ้านโถว่เล่อ หรือ หมู่บ้านแปะก๊วย มณฑลกุ้ยโจว เป็นหมู่บ้านเล็กๆ พื้นที่ประมาณ 58.5 ตารางกิโลเมตร กลางหุบเขาเขตผานสุ่ย เมืองลิ่วผานสุ่ย หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,100 ต้น มีความสูงถึง 10 เมตร แต่ละต้นมีอายุราว 500 ปีไปจนถึง 1,000 ปีเลยทีเดียว วิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นจะเป็นบ้านที่รายล้อมด้วยต้นแปะก๊วยพันปี สวยมีเสน่ห์มาก ๆ ยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ใบแปะก๊วยทั้งหมู่บ้านจะกลายเป็นสีทองเหมือนแผ่นดินทองคำอลังการมากๆ เและเป็นหนึ่งสถานที่เที่ยวกุ้ยโจว นักท่องเที่ยว ทัวร์กุ้ยโจว นิยมมาเยี่ยมเยือนเที่ยวชม

หมู่บ้านโถว่เล่อ หรือ หมู่บ้านแปะก๊วย มีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี แปะก๊วย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีทองเหลืองอร่ามสวยงามมากๆ ปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน จนทำให้หมู่บ้านนี้ได้ฉายาว่าหมู่บ้านทองคำ