ชมความวิจิตรอลังการของถ้ำดัมบูลลา ประเทศศรีลังกา

วัดถ้ำดัมบูลลา ตั้งอยู่ที่ตำบลดัมบุลลา อยู่บนเชิงภูเขาหินสูงกว่า 500 ฟุต มีจิตรกรรมภายในอันสวยงามและพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยมีภาพเขียนสีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ ภาพวาดในวัดถ้ำดัมบูลลามีสีสันความสวยมาก ซึ่งวัดถ้ำดัมบูลลาได้ถูกยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา

ชมความวิจิตรอลังการของถ้ำดัมบูลลา ประเทศศรีลังกา

วัดถ้ำดัมบูลลา ตั้งอยู่ที่ตำบลดัมบุลลา อยู่บนเชิงภูเขาหินสูงกว่า 500 ฟุต มีจิตรกรรมภายในอันสวยงามและพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยมีภาพเขียนสีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจำแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกุล ภาพวาดในวัดถ้ำดัมบูลลามีสีสันความสวยมาก ซึ่งวัดถ้ำดัมบูลลาได้ถูกยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา

วัดถ้ำดัมบูลลาประกอบด้วย 5 ถ้ำ
ถ้ำที่ 1 ถ้ำแห่งเทวราชา เป็นถ้ำเก่าแก่ที่สุด มีภาษาพราหมจำหลักไว้ตรงทางเข้าว่าสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีที่ 1 ก่อนคริสตกาล กึ่งกลางประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานองค์ขนาดใหญ่และแกะสลักหินอ่อนยาว 49 เมตร ถัดไปคือ ถ้ำที่ 2 ถ้ำแห่งมหาราชา ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่สุด  เต็มไปด้วยพระพุทธรูปมากมายเรียงรายกันไปตามผนังถ้ำ ในจำนวนนั้นเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน 16 องค์และปางสมาธิ 40 องค์ มีภาพเขียนฝาผนังบนเพดานถ้ำ “ทัม” แปลว่าก้อนหิน และ “พุลละ” แปลว่าน้ำพุ ในถ้ำนี้มีก้อนหินก้อนหนึ่ง ซึ่งมีการทำตะแกรงเหล็กครอบไว้ แต่เดิมจะมีน้ำพุผุดขึ้นมา และข้างบนจะมีน้ำหยดลงมาจากเพดานถ้ำอยู่ตลอดเวลา มองดูคล้ายกับรูปปลาตัวใหญ่กำลังว่ายน้ำอยู่บนเพดานของถ้ำ ถ้ำที่ 3 มีชื่อว่า ถ้ำมหาวิหารใหม่ ภายในประกอบด้วยภาพพุทธศิลป์บนเพดานและผนังถ้ำ เรียงรายกันและมีพระพุทธรูปและรูปปั้นของกษัตริย์องค์สำคัญรวมๆ กันอยู่อีกกว่า 50 องค์ และยังมีรูปปั้นเทพวิษณุและพระพิฆเนศประทับอยู่เคียงข้างพระพุทธองค์ ถ้ำที่ 4-5 มีลักษณะคล้ายถ้ำแรกๆ แต่มีขนาดย่อมลงไป

วัดถ้ำดัมบูลลา ถือเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งในปี พ.ศ.2534 ถ้ำดัมบูลลาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก