ถ้ำเอลโลรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาวิหารของสามศาสนา

ถ้ำเอลโลร่า อยู่ในเขตเมืองออรังกาบัด ที่นี่เป็นทั้งถ้ำและวัดของ 3 ศาสนา ทั้งศาสนาฮินดู พุทธ และศาสนาเชน รวมกันเป็นหมู่อยู่ในระยะใกล้เคียงกัน ก่อสร้างในช่วงคริสตศักราชที่ 600 - 1000 ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983

ถ้ำเอลโลรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาวิหารของสามศาสนา

ถ้ำเอลโลร่า อยู่ในเขตเมืองออรังกาบัด ที่นี่เป็นทั้งถ้ำและวัดของ 3 ศาสนา ทั้งศาสนาฮินดู พุทธ และศาสนาเชน รวมกันเป็นหมู่อยู่ในระยะใกล้เคียงกัน ก่อสร้างในช่วงคริสตศักราชที่ 600 - 1000 ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983

ถ้ำเอลโลร่า มีถ้ำและวัดรวมกันทั้งหมด 34 ถ้ำ เรียงกันยาวเป็นระยะทางราว 2-3 กิโลเมตร บางส่วนเจาะเป็นตัวอาคารเข้าไปในหินเหมือนอจันตา บางส่วนเป็นการเจาะเและแกะสลักลงไปใต้ภูเขา จนเหมือนมีวัด หรือ ตัวอาคารโผล่ขึ้นมาจากตีนภูเขาเลยทีเดียว

ไฮไลท์ของที่นี่คือ ถ้ำหมายเลข 16 มหาวิหารไกรลาส สร้างขึ้นเพื่อต้องการจำลองเขาไกรลาสซึ่งเป็นที่ประทับของพระศิวะและสรวงสวรรค์ของบรรดาทวยเทพทั้งปวง เป็นกลุ่มอาคารที่มีขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดของหมู่ถ้ำเอลโลรา โดยเป็นอาคารที่ได้ชื่อว่าสร้างจากหินชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณการกันว่าต้องสกัดหินจากภูเขาถึงสองแสนห้าหมื่นตัน ใช้คนงานกว่า 7,000 คนเพื่อสร้างมหาวิหารนี้ รวมระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้างกว่า 150 ปี

ถ้ำเอลโลร่าได้ถูกยกเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2526 ( 1983) ปีเดียวกันพร้อมกับถ้ำอชันตา นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก