นมัสการหลวงพ่อชินประทานพร ณ วัดถ้ำเสือ

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี ต้องไม่พลาดชมความงามของวัดบนยอดเขา นั่นคือ วัดถ้ำเสือ วัดเก่าแก่โบราณ มีความโดดเด่นในความสวยงามของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ "หลวงพ่อชินประทานพร" องค์พระมีสีทองเหลืองอร่าม

นมัสการหลวงพ่อชินประทานพร ณ วัดถ้ำเสือ

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี ต้องไม่พลาดชมความงามของวัดบนยอดเขา นั่นคือ วัดถ้ำเสือ 
วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัดเก่าแก่โบราณ มีความโดดเด่นในความสวยงามของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ "หลวงพ่อชินประทานพร" องค์พระมีสีทองเหลืองอร่าม ประดิษฐานท่ามกลางท้องทุ่งนา 

นอกจากนี้ยังมี พระเจดีย์เกษแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่างๆ ในแต่ละชั้นจะประดิษฐาน
พระพุทธรูปต่างๆ และในชั้นบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมากจากประเทศอินเดีย
ภายในยังสามารถชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวถึงประวัติต่างๆ 

ขอบคุณภาพ : facebook.com/patcharawadee