วิหารฟิเลย์ วิหารริมน้ำบนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอียิปต์

วิหารฟิเลย์ วิหารริมน้ำบนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่เมืองอัสวาน สร้างโดยฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเรมี เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ วิหารนี้ความสำคัญและงดงามมาก

วิหารฟิเลย์ วิหารริมน้ำบนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอียิปต์

วิหารฟิเลย์ ตั้งอยู่ที่เมืองอัสวาน สร้างโดยฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเรมี เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ วิหารนี้ความสำคัญและงดงามมาก ในอดีตวิหารฟิเลย์เคยถูกสร้างขึ้นบนเกาะฟิเลย์กลางแม่น้ำไนล์ แต่เมื่อเขื่อนอัสวานสร้างเสร็จ วิหารทั้งวิหารก็จมอยู่ใต้น้ำ จึงทำให้บางส่วนของวิหารฟิเลย์ถูกน้ำกัดเซาะ หลังจากนั้นทางยูเนสโก้ จึงทำกาแยกส่วนวิหารฟิเลย์ แล้วทำการเคลื่อนย้ายมาประกอบใหม่ที่เกาะอากิลเกียโดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 20 เมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายและประกอบทั้งหมด 8 ปี ทัวร์อียิปต์ วิหารฟิเลย์ สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาท่องเที่ยวประเทศอียิปต์

บริเวณวิหารฟิเลย์ ประกอบไปด้วยเสาระเบียง ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้า สถาปัตยกรรมเก่าสุดในหมู่วิหารฟิเลย์ คือ Portico of Nectanebo เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยของ Nectanebo I ราว 380 - 362 ปีก่อนคริสตกาล Portico of Nectanebo อยู่ทางใต้ของเกาะ มีเสาสูงหลายต้น ทางเดินกว้างใหญ่ระหว่างเสาสูงทั้ง 2 ข้าง มีตลอดทางจาก Portico ไปจนถึงวิหารแห่งเทพีไอซิส  วิหารเทพีไอซิส (Temple of Isis) ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุด วิหารนี้มีความสำคัญและงดงามมาก เปรียบเสมือนปราการสุดท้ายของศาสนาสมัยอียิปต์โบราณ

นอกจากวิหารแล้วยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ต่างๆ อันน่าทึ่งให้ได้ชมอีกมากมายกันอีกด้วย