น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร สายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามผาหินปูน จนกลายเป็นแอ่งน้ำตกมีสีเขียวมรกต ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง 

น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร สายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามผาหินปูน จนกลายเป็นแอ่งน้ำตกมีสีเขียวมรกต ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง 

น้ำตกตาดกวางสีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม ช่วงที่สวยที่สุดของน้ำตกตาดกวางสี จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนตุลาคม ผืนป่าจะเขียวชอุ่ม น้ำจะใสดูสวยงามมาก ทัวร์หลวงพระบาง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด