กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดหลวงชั้นเอกชนิด วรมหาวิหาร ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือคนพิษณุโลกเรียกว่า พ่อหลวงใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ลักษณะของพระพุทธชินราชนั้นสวยงามมาก

กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่  ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชหรือพ่อหลวงใหญ่ และเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดหลวงชั้นเอกชนิด วรมหาวิหาร ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือคนพิษณุโลกเรียกว่า พ่อหลวงใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ลักษณะของพระพุทธชินราชนั้นสวยงามมาก เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก

ทางเข้าพระวิหารด้านหน้ามีบานประตูขนาดใหญ่ประดับมุกสวยงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2299 เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมโกศ บริเวณหลังวิหารพระพุทธชินราชมีพระอัฏฐารส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง 18 ศอก สร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช ราว พ.ศ.1800 เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารได้พังไปจนหมด เหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3 – 4 ต้น เรียกว่า เนินวิหารเก้าห้อง ด้านหลังพระอัฏฐารส เป็นพระปรางค์ประธาน สร้างแบบสมัยอยุธยาตอนต้น ฐานย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ ต่อมาถูกแปลงให้เป็นพระปรางค์ในสมัยอยุธยา 

ปัจจุบันวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างมาเยี่ยมชมและสักการบูชาพระพุทธชินราชอยู่เป็นจำนวนมาก