ภูเขาปราบเซียน ยอดเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย

เขาหลวง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีความสูงถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีปูชนียวัตถุอันเป็นโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ภูเขาปราบเซียน ยอดเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย

เขาหลวง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีความสูงถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีปูชนียวัตถุอันเป็นโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ระยะทางการเดินขึ้น เขาหลวง ระยะทางจากที่ทำการอุทยาน ไปถึงยอดเขาประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เขาหลวงมี 4 ยอดเขาสำคัญ ได้แก่ ยอดเขาเจดีย์ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาแม่ย่า แต่ละจุดมีความสวนแตกต่างกันไป ยอดเขานารายณ์ จุดชมวิวบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ส่วนจุดชมวิวบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน ต้องที่ยอดเขาแม่ย่า 

ในการเที่ยวชมแนะนำช่วงหน้าหนาว (พฤศจิกายน-มกราคม) จะได้เห็นวิวทิวทัศน์แห่งทะเลหมอก ละอองหมอกลอยไปลอยมา อากาศหนาวเย็นสบาย
บรรยากาศสวยงามมากๆ