เดินริมหน้าผาสู่ยอดเขาสูง วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)

วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก การขึ้นไปยังวัดภูทอกนั้นจะต้องเดินริมหน้าผาสูง โดยจุดเด่นของภูทอกน้อยจะมีสะพานไม้และบันไดเวียนไปมารอบภูทอกให้ได้ขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆของภูทอก

เดินริมหน้าผาสู่ยอดเขาสูง วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)

ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ การขึ้นไปยังวัดภูทอกนั้นจะต้องเดินริมหน้าผาสูง โดยจุดเด่นของภูทอกน้อยจะมีสะพานไม้และบันไดเวียนไปมารอบภูทอกให้ได้ขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ของภูทอก บันไดมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความแตกต่างกัน โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี ชั้น 3-6 จะสามารถเดินเวียนได้รอบ ส่วนชั้น 5-7 จะจัดให้เป็นแดนสวรรค์ วัดภูทอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต

ชั้นที่ 1 -2 เป็นบันไดลักษณะเดินขึ้น
ชั้นที่ 3 เป็นสะพานเวียนรอบเขา มีทางแยกซ้าย ขวา จะเดินทางไหนก็ได้เพื่อไปชั้นที่ 4
ชั้นที่ 4 เป็นสะพานลอยไต่เวียนรอบเขา มองด้านล่างจะเห็นเนินเขาเตี้ยๆ 
ชั้นที่ 5 มีศาลาปฏิบัติธรรม ตามช่องทางจะมีถ้ำอยู่หลายถ้ำ
ชั้นที่ 6 ชั้นที่สวยที่สุด เป็นสะพานไม้วนรอบเขา มีความยาว 400 เมตร มีบันไดพาดเพื่อขึ้นสู่ชั้นที่ 7
ชั้นที่ 7 ดาดฟ้า เป็นพื้นที่ป่าไม้ทึบธรรมดา มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 

วัดเจติยาศรีวิหาร หรือ วัดภูทอก เป็นสถานที่เงียบสงบร่มรื่น เหมาะกับการบำเพ็ญสมณะธรรมของภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป การจัดสร้างสะพานไม้และบันไดขึ้นรอบๆ ภูทอกเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ คือ การท่องเที่ยวในเชิงการแสวงบุญให้ได้ศึกษาพุทธศาสนากันอีกด้วย