ชมความงดงามเจดีย์ขาวบนยอดเขา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์นี้คือเจดีย์ขาวที่อยู่บนยอดเขาสูง มีความสูงถึง 815 เมตรจากระดับน้ำทะเล บนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาใช้เวลาสร้างกว่า 10 ปี มีเจดีย์มากกว่า 10 องค์  และภายในเจดีย์บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านเคารพบูชา

ชมความงดงามเจดีย์ขาวบนยอดเขา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมเรียกว่า วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง อยู่ในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์นี้คือเจดีย์ขาวที่อยู่บนยอดเขาสูง มีความสูงถึง 815 เมตรจากระดับน้ำทะเล บนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ ในอดีตการเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปสักการะรอยพระพุทธบาทค่อนข้างลำบากมาก ต่อมาเมื่อหลวงพ่อไพบูลย์ สุมัคโล เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาท เกิดพลังศรัทธาประสงค์จะพัฒนาสร้างวัด และในปี พ.ศ.2547 ได้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชาชานุสรณ์ขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชสมภพครบ 200 ปี

เมื่อขึ้นมาถึงวัดจะได้เห็นอุโบสถ ซึ่งประดิษฐานพระนิรันตรายองค์จำลอง พระพุทธรูปประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4 และ พระบรมเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งภายในประดิษฐานพระประทาน 4 ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และวิหารพระสมปรารถนา จากชั้นล่างของวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ สามารถมองเห็นส่วนของวัดชั้นบนที่มีเจดีย์สีขาวตั้งอยู่บนยอดเขา

ในการเดินขึ้นไปบนยอดเขาของวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ มีทางเท้าให้เดินและบันไดขึ้นบนยอดเขา ระยะทางประมาณ 300 เมตร จะพบประดิษฐานรอยพระพุทธบาทใหญ่ และรอยพระพุทธบาทคู่ เดินต่อประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อขึ้นยอดดอยภูผาหมอก ซึ่งจะได้เห็น พลับพลารับเสด็จ องค์พระธาตุสีทอง และ เจดีย์สีขาวซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา เจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาใช้เวลาสร้างกว่า 10 ปี มีเจดีย์มากกว่า 10 องค์ และภายในเจดีย์บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านเคารพบูชา

นอกจากได้ชมความอัศจรรย์ของเจดีย์ขาวบนยอดเขาสูงแล้ว ยังได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของภูเขาสีเขียวอีกด้วย