วัดภูมินทร์ กระซิบรัก ณ เมืองน่าน

วัดภูมินทร์  กระซิบรัก ณ เมืองน่าน วัดภูมินทร์ ชื่อเดิมว่า วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2139 จุดเด่นของวัดนี้คือจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดกวิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวน่านในอดีต

วัดภูมินทร์ กระซิบรัก ณ เมืองน่าน

วัดภูมินทร์  กระซิบรัก ณ เมืองน่าน วัดภูมินทร์ ชื่อเดิมว่า วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2139 ใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันออกด้านหลังประตูทั้ง 4 ทิศ จุดเด่นของวัดภูมินทร์นี้คือจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดกวิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวน่านในอดีตภาพจิตกรรมปู่ม่านย่าม่านหรือกระซิบรัก เป็นผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่ง ผู้ชายใช้มือข้างหนึ่งจับบ่าหญิงสาว และมืออีกข้างหนึ่งป้องปากคล้ายกระซิบรักที่ข้างหู เป็นภาพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สามบูรณ์ที่สุด 

นอกจากนี้ภายในวัดภูมินทร์ยังมีภาพที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น โมนาลิซ่าเมืองน่าน ซึ่งเป็นภาพสาวงามเมืองน่านชื่อว่า นางสีไว กำลังยกมือเกล้าผมมวยและตกแต่งมวยผมด้วยดอกไม้ เปลือยอกมีเพียงผ้าพาดคอปล่อยชายไปด้านหลัง รวมไปถึงภาพอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการแต่งกายที่หญิงมักจะสวมผ้าซิ่นน้ำไหล แสดงลักษณะการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญาในอดีตอย่างการทอผ้าด้วยกี่ทอมือ หรือการติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาติ บริเวณรอบๆ วัดมีสถูปเจดีย์พระมาลัยโปรดโลก อาคารเป็นทรงกลมภายในมีรูปปั้นจำลองเมืองนรก รวมถึงพิพิธภัณฑ์วัดภูมินทร์ซึ่งมีโบราณวัตถุจัดแสดงอยู่มากมาย