เที่ยวแพร่ แพะเมืองผี ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ อายุไม่ต่ำกว่า 2 ล้านปี

เที่ยวแพร่ แพะเมืองผี ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ อายุไม่ต่ำกว่า 2 ล้านปี ถือเป็นสถานที่ไฮไลท์สุดๆ ที่ไม่ควรพลาด

เที่ยวแพร่ แพะเมืองผี ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ อายุไม่ต่ำกว่า 2 ล้านปี
แพะเมืองผี

เที่ยวแพร่ แพะเมืองผี ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ อายุไม่ต่ำกว่า 2 ล้านปี ถือเป็นสถานที่ไฮไลท์สุดๆ ที่ไม่ควรพลาด แพะเมืองผี หรือ วนอุทยานแพะเมืองผี ตั้งอยู่ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะของดินและหินทราย ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เหมือนดอกเห็ด หน้าผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนว่าจะมองว่าเป็นรูปร่างอย่างไร ก่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 

ตามตำนานเล่าว่า วนอุทยานแพะเมืองผี ชาวบ้านขนานนามว่า เป็น แพะเมืองผี ไม่มีผู้ใดทราบประวัติเป็นที่แน่นอน บอกเล่าสืบทอดกันมาว่า มีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ย่าสุ่ม ” เข้าไปหาผักหน่อไม้มาเป็นอาหาร แต่หลงป่าแล้วไปพบหลุมเงิน ทองคำ จึงได้นำเงินและทองคำ ใส่ถุงแล้วเตรียมหาบจะกลับบ้านเสร็จแล้วเกิดหลงป่า โดยไม่สามารถนำเอาหาบเงิน ทองคำออกมาได้ ย่าสุ่มจึงวางหาบแล้วหาไม้มาคาดเป็นราว (ราวไม้) เพื่อออกจากป่าจนถึงบ้านและเดินกลับไปราวไม้ที่คาดไว้เป็นแนวทาง ซึ่งปัจจุบันเป็นร่องทางน้ำพบเห็นได้ เป็นแนวออกไปทางบ้านน้ำชำทิศตะวันออกของแพะเมืองผี ย่าสุ่ม ได้ชวนชาวบ้านให้เข้าไปด้วย แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงจุดที่ย่าสุ่มวางหาบไว้แต่ไม่พบเงินและทองคำ ในหาบแต่อย่าใด ไม่รู้ว่าหายไปได้อย่างไร ชาวบ้านจึงขนานนามสถานที่นั้นว่า “แพะย่าสุ่มคาดราว” และได้ช่วยกันค้นหา พบรอยเท้าคนเดิน ย่าสุ่ม และชาวบ้านได้เดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ซึ่งชาวบ้านขนานนามว่า แพะเมืองผี ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือคำว่า “แพะ” ในที่นี้หมายถึงป่าแพะนั่นเอง ส่วนคำว่าเมืองผี ก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันสืบมาในสมัยดึกดำบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่าแพะตรงนี้มีลักษณะพิศดาลของภูมิประเทศ และเพราะความเร้นลับตามเรื่องราวที่เชื่อถือเล่าสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็อาจเป็นได้