ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเก่าแก่ มีอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างราวพุธศตวรรษที่ 16-17

ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทหินเมืองต่ำ

เที่ยวบุรีรัมย์ ต้องไม่พลาดสัมผัสความงดงามสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สวยงามของโบราณสถานแห่งนี้ ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเก่าแก่ มีอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย ปราสาทเมืองต่ำ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างราวพุธศตวรรษที่ 16-17 ตามคติศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ปราสาทเมืองต่ำ มีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกัน เรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศเหนือใต้ แถวหน้า 3 องค์ องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อื่น ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจำนวน 2 องค์ วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่อง ของปรางค์ 3 องค์ ในแถวแรก ทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์ พร้อมกันโดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบัง


ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นศิลปะขอมแบบบาปวน คือ ทับหลัง มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง โดยมีภาพบุคคลเป็นส่วนใหญ่ มีรูปของหน้าสัตว์ประหลาดโดยการผสมผสานรวมกับเทวดาที่นั่งอยู่ภายในซุ้ม โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2478 และได้เข้ามาทำการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2531 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2539 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540