ศาสนสถานสำคัญแห่งภาคใต้ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ศาสนสถานสำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวปัตตานี รูปทรงคล้ายกับ ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย

ศาสนสถานสำคัญแห่งภาคใต้ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทัชมาฮาลของเมืองไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาในการก่อสร้างและตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารเป็นเวลา 9 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เดินทางมาประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและมอบมัสยิดแห่งนี้ให้แก่ชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี โดยให้ตั้งชื่อว่า มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี


มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี สร้างเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น รูปทรงคล้ายกับ ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศมีหอคอยอยู่สองข้างสูงเด่นเป็นสง่า บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถง มีระเบียงสองข้าง ภายในห้องโถงมีบัลลังก์ทรงสูงและแคบเป็นที่สำหรับ คอฏีบ ยืนอ่านคุฏบะฮ์ในการละหมาด ปัจจุบัน มัสยิดกลางปัตตานี เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญต่างๆ และยังเปิดให้ประชาชนมาละหมาดวันละ 5 เวลา เป็นกิจวัตรประจำวัน