พระพุทธอจนะ พระสุรเสียรแห่งขวัญและกำลังใจ อาณาจักรกรุงสุโขทัย

พระพุทธอจนะ หรือเรียกกันว่าพระพูดได้ ณ วัดศรีชุมแห่งอาณาจักรสุโขทัยแห่งนี้ ความหมาย "พระอจนะ" แปลว่าผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง หรือผู้ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้

พระพุทธอจนะ พระสุรเสียรแห่งขวัญและกำลังใจ อาณาจักรกรุงสุโขทัย

เยือนเมืองประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย มรดกโลกอันล้ำค่า ณ วัดศรีชุม โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ภายในวัดศรีชุม มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐาน นั่นคือ "พระพุทธอจนะ" หรือที่ได้กล่าวขานกันว่าพระพุทธรูปพูดได้

ซึ่งมีตำนานเล่าถึงความมหัศจรรย์เกี่ยวกับพระพุทธอจนะ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้ยกทัพ
ไปปราบกบฎที่เมืองสวรรคโลก มีการชุมนุมเหล่าทหาร แม่ทัพนายกอง ณ วัดศรีชุม
ในการทำศึกและสงครามนั้นเหล่าทหารไม่ค่อยมีกำลังใจในการสู้รบ  ด้วยเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดของพระองค์
ได้รับสั่งให้คนปีนไปอยู่ที่ช่องอุโมงค์เล็กๆด้านหลังพระเศียรของพระพุทธอจนะ
ทำให้เกิดเสียงพูดดังก้องกังวาลราวกับพระพุทธรูปพูดได้จริง หาการรบครั้งนี้มีชัยชนะกลับมาขอให้พระพุทธอจนะจงกล่าวตอบ 
แต่ถ้าหากการรบในครั้งนี้ไม่ชนะไม่ต้องตอบสิ่งใด ซึ่งพระพุทธอจนะได้กล่าวตอบมา
เมื่อเหล่าบรรดาทหารทั้งหลาย ได้ฟังต่างคิดว่าเป็นพระสุรเสียรของพระพุทธรูป ส่งผลให้กองทัพมีขวัญและกำลังใจ
จนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปพูดได้สืบต่อกันมา ณ วัดศรีชุม

ขอบคุณภาพ : facebook.com/patcharawadee