อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยาม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย และมีภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยาม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี 
มีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม ผาหมอน ผาลาย ประติมากรรมธรรมชาติเสาเฉลียง และจุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยาม

ภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี เรียงรายตามความยาวของหน้าผา
ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ