ToursDD.com บทความท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว

Breaking News
กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร...

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดหลวงชั้นเอกชนิด วรมหาวิหาร ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช...

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบนพื้นกระจกใส ณ วัดตากผีเสื้อ

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบนพื้นกระจกใส ณ วัดตากผีเสื้อ

วัดตากผีเสื้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง อยู่ในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย หากมองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว...

เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ประเทศพม่า

เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ประเทศพม่า

เจดีย์ชินพิวเม hsinbyume pagoda หรือ เจดีย์เมียะเต็งดาน mya thein dan ตั้งอยู่ที่เมืองมิงกุน...

พุกาม  เมืองโบราณเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของพม่า

พุกาม เมืองโบราณเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของพม่า

พุกาม ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ เป็นเมืองโบราณเมืองแห่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชวงศ์แรกของเมียนมา...

เที่ยวตะวันออกกลาง

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส โมรอคโค ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที่...

เที่ยวเมืองไทย

กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร...

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดหลวงชั้นเอกชนิด วรมหาวิหาร ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือคนพิษณุโลกเรียกว่า...

เที่ยวเมืองไทย

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบนพื้นกระจกใส ณ วัดตากผีเสื้อ

วัดตากผีเสื้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง อยู่ในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย หากมองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์...

เที่ยวยุโรป

ปราสาททราไก ปราสาทที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันเงียบสงบ ประเทศลิทัวเนีย

ปราสาททราไก ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบกลาฟ เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สำคัญของประเทศลิทัวเนีย เริ่มสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14  ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยอิฐสีส้ม...

เที่ยวเมืองไทย

ปราสาทขอมโบราณเก่าแก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทสระกำแพงใหญ่ เป็นปราสาทโบราณเก่าแก่และเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่...

เที่ยวเมืองไทย

วัดสวยกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในอำเภอนายูง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นจุดรอยต่อของจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย ใช้ระยะเวลาในการสร้างร่วม...

ToursDD.com มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของเรา