ปูราอูลุนดานูบราตัน เทวสถานกลางทะเลสาบแห่งเกาะบาหลี

วัด Pura ulun danu bratan จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่เจดีย์ 11 ชั้น มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมฮินดู สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระศิวะ รวมทั้งพระปารวตี รอบๆ ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอื่นๆ อีกมากมาย และรูปปั้นสัตว์นานาชนิด วัด Pura ulun danu bratan วิวทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดีและอากาศเย็นสบาย ถือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี

ปูราอูลุนดานูบราตัน เทวสถานกลางทะเลสาบแห่งเกาะบาหลี

วัด Pura ulun danu bratan หรือเรียกสั้นๆ ว่า Pura bratan (วัดบราตัน) เป็นวัดประจำศาสนาฮินดูถูกสร้างขึ้นกลางทะเลสาบบราตัน วัด Pura ulun danu bratan สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1633 ดั้งเดิมเป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมบูชาเทวีแห่งน้ำ เนื่องด้วยพื้นน้ำแห่งนี้จัดเป็นแหล่งชลประทานที่สำคัญของเกาะมาตั้งแต่โบราณ

วัด Pura ulun danu bratan จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่เจดีย์ 11 ชั้น มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมฮินดู สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระศิวะ รวมทั้งพระปารวตี รอบๆ ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอื่นๆ อีกมากมาย และรูปปั้นสัตว์นานาชนิด วัด Pura ulun danu bratan วิวทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดีและอากาศเย็นสบาย ถือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี ทัวร์บาหลี แนะนำ