นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง ที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย

นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง (Tegalalang Rice Terraces) ตั้งอยู่ตอนบนของเมืองอูบุด (Ubud) นาข้าวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย ผืนนาเป็นขั้นบันไดที่สวยงามลดหลั่นไปตามหุบเขา นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี

นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง ที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย

นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง (Tegalalang Rice Terraces) ตั้งอยู่ตอนบนของเมืองอูบุด (Ubud) นาข้าวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย ผืนนาเป็นขั้นบันไดที่สวยงามลดหลั่นไปตามหุบเขา นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ชาวพื้นเมืองใช้เครื่องมือโบราณค่อยๆ แกะสลักภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นคลื่นขั้นบันได และคิดค้นระบบชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาไว้ใช้ในนาข้าว 

นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง วิวสวยๆ ของผืนนาอันเขียวชอุ่มและต้นมะพร้าวที่สูงเด่น จุดเด่นของนาขั้นบันไดเตกัลลาลัง เป็นการผสมผสานนาข้าวกับหุบเขาที่โอบล้อมและยังมีต้นมะพร้าวมารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้เลยทีเดียว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเกาะบาหลี วิวดีๆ ที่ไม่ควรพลาดหาโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองกันค่ะ