เขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก มรดกโลกทางธรรมชาติ UNESCO

เขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก มีอายุมากกว่า 800 ล้านปี มีทิวทัศน์ที่สวยงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสน รูปร่างแปลกตาและภาพของหมอกที่ลอยอยู่ใกล้ยอดเขา

เขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก มรดกโลกทางธรรมชาติ UNESCO
"เขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก"
เขาหวงซาน มีอายุมากกว่า 800 ล้านปี อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาที่ผสมผสานกันของป่าไม้ การสรรค์สร้างของหินแกรนิต ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดความสวยงามแปลกตาจนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีทิวทัศน์ที่สวยงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสน รูปร่างแปลกตาและภาพของหมอกที่ลอยอยู่ใกล้ยอดเขา

ในปี ค.ศ.1990 องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เทือกเขาหวงซานเป็นมรดกโลก เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย หากวันที่อากาศดีๆ จะได้เห็นความสวยงามของภูเขาสลับทับซ้อน และเห็นยอดเขาหินเป็นแท่งๆ แปลกตาจำนวนมากทำให้เกิดจินตนาการได้หลากหลายเลยทีเดียว