สักการะองค์พุทธศาสนาบนหน้าผาภูเขาเหิงซัน ที่วัดเสวียนคงซื่อ

วัดเสวียนคงซื่อ อารามลอยฟ้าสร้างอิงอยู่กับแนวผาสูงชันมีเสาไม้ค้ำเอาไว้ สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยเหนือ 

สักการะองค์พุทธศาสนาบนหน้าผาภูเขาเหิงซัน ที่วัดเสวียนคงซื่อ

อารามลอยฟ้า หรือ วัดเสวียนคงซื่อ อยู่ที่เมืองต้าถง ประเทศจีนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองต้าถง มีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นเขาสูงชันของเขาเหิงซาน อารามลอยฟ้าสร้างอิงอยู่กับแนวผาสูงชันมีเสาไม้ค้ำเอาไว้ สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยเหนือ 

โดยการรวมเอาพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อเข้าไว้ด้วยกัน ภายในประกอบด้วยภาพแกะสลักพระพุทธรูป โดยใช้ผนังหินหาเป็นสถาปัตยกรรมฝีมือแกะสลักงดงามลงตัวอารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ ยืนหยัดอยู่ด้วยเสาไม้ค้ำยันที่เสียบทะลุเข้าไปในผาหิน บนความสูงมากกว่า 75 เมตร อารามแห่งนี้ยังคงความแข็งแรงจนถึงปัจจุบัน วิหารแขวนแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก