หยวนหยาง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อลังการนาขั้นบันได

นาขั้นบันไดหยวนหยาง นาขั้นบนไดขนาดใหญ่มีเนื้อที่ถึง 80,000 ไร่ บางจุดมีขั้นบันไดกว่า 3,000 ขั้น เป็นจุดศูนย์กลางของนาขั้นบันได้ของชาวเผ่าฮานี นาขั้นบันได้ฮานี หยวนหยางได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2003 

หยวนหยาง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อลังการนาขั้นบันได

นาขั้นบันไดหยวนหยาง นาขั้นบนไดขนาดใหญ่มีเนื้อที่ถึง 80,000 ไร่ บางจุดมีขั้นบันไดกว่า 3,000 ขั้น เป็นจุดศูนย์กลางของนาขั้นบันได้ของชาวเผ่าฮานี นาขั้นบันได้ฮานี หยวนหยางได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2003 

จุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์สุดๆ ของนาขั้นบันไดหยวนหยางคือ จุดชมพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวนาขั้นบันไดเหลาหู่จุ้ย (ปากเสือ)  ตรงจุดนี้จะได้เห็นนาขั้นบันไดรอบๆเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ลักษณะทุ่งนาสูงต่ำสลับกันในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้านั้นสีของทุ่งนาจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามการสะท้อนของระดับขั้นสูงต่ำของทุ่งนาสีของทุ่งนาสวยงามมากๆ และยังมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวนาขั้นบันไดตัวอีซู่ วิวนาขั้นบันไดหยวนหย่ง ที่ได้เห็นนั้นล้วนเกิดจากธรรมชาติ จากวิถีการดำรงชีวิตของชนเผ่าฮานีที่ช่วยกันสร้างมาหลายชั่วคนทำให้เกิดศิลปะทางธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยทีเดียว