ถ้ำหินแกะสลัก วัดหยุนกั่งสือคู มรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO

ถ้ำพุทธศิลป์ หรือ วัดหยุนกั่งสือคู อัศจรรย์ใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าภูเขาลูกทั้งลูกที่ถูกเจาะเป็นถ้ำขนาดต่างๆ ทั้งเล็กใหญ่ ภายในแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน

ถ้ำหินแกะสลัก วัดหยุนกั่งสือคู มรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO

ถ้ำพุทธศิลป์ หรือ วัดหยุนกั่งสือคู ตั้งอยู่ที่เมืองต้าถง มณฑลฉ่านซี เมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ วัดหยุนกั่งสือคู เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน 1.ถ้ำโมวเกาคู เมืองตุนหวงมณฑลกานซู 2. ถ้ำหลงเหมินสือคู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอ หนาน 3. หยุนกั่งสือคู เมืองต้าถง มณฑลซันซี วัดหยุนกั่งสือคูได้รับจดทะเบียนขึ้นเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO

ซึ่งภายในถ้ำมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ กว่า 51,000 รูป รูปที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร จนถึงเล็กที่สุดขนาดเพียง 2 เซนติเมตร ซึ่งสร้างในสมัยยุคราชวงศ์เว่ยเหนือ

ใครที่ได้มาเยือนวัดหยุนกั่งสือคูจะได้อัศจรรย์ใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าภูเขาลูกทั้งลูกที่ถูกเจาะเป็นถ้ำขนาดต่างๆ ทั้งเล็กใหญ่ ภายในแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน วัดหยุนกั่งสือคู มีความยิ่งใหญ่สง่างาม ผลงานทางศิลปะแกะสลักหินชั้นยอดของชาวจีนสมัยก่อน เกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธศานา นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก