แท็ก: เที่ยวน่าน

เที่ยวเมืองไทย
วัดศรีมงคล ศิลปะล้านนา วิวทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่าน

วัดศรีมงคล ศิลปะล้านนา วิวทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่าน

วัดศรีมงคล จังหวัดน่าน แหล่งเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของของอำเภอท่าวังผา...

เที่ยวเมืองไทย
วัดภูมินทร์ กระซิบรัก ณ เมืองน่าน

วัดภูมินทร์ กระซิบรัก ณ เมืองน่าน

วัดภูมินทร์  กระซิบรัก ณ เมืองน่าน วัดภูมินทร์ ชื่อเดิมว่า วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี...