ชมความงดงาม กลาเซียร์ต๋ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งที่ขาวสะอาด อายุหลายล้านปี

กลาเซียร์ต๋ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็ง อายุหลายล้านปี ปกคลุมด้วยหิมะขาวสะอาด สวยงามมาก ราวกับสรวงสวรรค์

ชมความงดงาม กลาเซียร์ต๋ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งที่ขาวสะอาด อายุหลายล้านปี
กลาเซียร์ต๋ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน

กลาเซียร์ต๋ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งที่ขาวสะอาด อายุหลายล้านปี "ต๋ากู่" มีความหมาย "ธารน้ำแข็งแห่งธิเบต"  ต๋ากู๋ปิงชวน เป็นธารน้ำแข็งยุคใหม่ ที่มีอายุน้อย ประมาณ 100 ล้านปี ด้วยปกคลุมด้วยหิมะขาวสะอาด ทับถมกันมาเป็นล้านๆปี ทำให้เกิดธารน้ำแข็ง มีสวยงามมาก  ราวกับสรวงสวรรค์  จัดได้ว่า เป็นธารน้ำแข็งที่สวยที่สุด แห่งหนึ่งของโลก

ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวนได้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1992 ตั้งอยู่มณฑลเฉฉวน ซึ่งห่างจากเมืองเฉิงตู ประมาณ 300 กม. ยอดเขามีความสูง 3,800 - 5,100 เมตร  มีความหนาของน้ำแข็ง 60 -200 เมตร มีทะเลสาบกว่า 200 แห่งด้วยกัน ด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และการอนุรักษ์ที่ดี ทำให้อุทยานต๋ากู๋ปิงชวน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก