อัสวาน 1 ใน 3 เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญบนแม่น้ำไนล์ สายน้ำแห่งอารยธรรมอียิปต์

อัสวาน 1 ใน 3 เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญบนแม่น้ำไนล์ สายน้ำแห่งอารยธรรมอียิปต์ เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของประเทศอียิปต์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์ เหนือเขื่อนอัสวาน  และทะเลสาบนัสเซอร์ อัสวานเป็นเมืองเล็กๆ มีวิวแม่น้ำไนล์เป็นฉากหลัง

อัสวาน 1 ใน 3 เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญบนแม่น้ำไนล์ สายน้ำแห่งอารยธรรมอียิปต์

อัสวาน เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของประเทศอียิปต์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์ เหนือเขื่อนอัสวาน  และทะเลสาบนัสเซอร์ อัสวานเป็นเมืองเล็กๆ มีวิวแม่น้ำไนล์เป็นฉากหลัง ทำให้ผู้ที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองอัสวานชมความสวยงามของวิวแม่น้ำไนล์กล่าวได้ว่าอยู่ในช่วงที่สวยที่สุด และได้เห็นเรือใบเฟลุกะ เรือใบเสาสูงทำด้วยไม้แบบดั้งเดิม จุดเด่นของเรือแล่นโดยใช้แรงลมเพียงอย่างเดียว อัสวานเป็นเมืองท่องเที่ยวอียิปต์ แนะนำ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนอียิปต์

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่น่าสนใจของเมืองอัสวาน เช่น พิพิธภัณฑ์นูเบียน วิหารฟิเลย์ เขื่อนอัสวาน มหาวิหารอาบูซิมเบล และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย หากใครได้มาเยือนเมืองอัสวานแล้วรับรองจะต้องประทับใจมากๆ กับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่สวยงาม