แท็ก: เที่ยวสุโขทัย

เที่ยวเมืองไทย
ภูเขาปราบเซียน ยอดเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย

ภูเขาปราบเซียน ยอดเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย

เขาหลวง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีความสูงถึง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล...

เที่ยวเมืองไทย
พระพุทธอจนะ พระสุรเสียรแห่งขวัญและกำลังใจ อาณาจักรกรุงสุโขทัย

พระพุทธอจนะ พระสุรเสียรแห่งขวัญและกำลังใจ อาณาจักรกรุงสุโขทัย

พระพุทธอจนะ หรือเรียกกันว่าพระพูดได้ ณ วัดศรีชุมแห่งอาณาจักรสุโขทัยแห่งนี้ ความหมาย...