แท็ก: ทัวร์โมรอคโค

เที่ยวตะวันออกกลาง
เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส โมรอคโค ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส โมรอคโค ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่...

เที่ยวตะวันออกกลาง
เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน เมืองเก่าแก่แห่งโมรอคโค

เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน เมืองเก่าแก่แห่งโมรอคโค

เมืองเชฟชาอูน  เป็นเมืองเล็กๆ ถูกสร้างขึ้นในปี 1471 ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุด...