แท็ก: ทัวร์อุบลราชธานี

เที่ยวเมืองไทย
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยาม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยาม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย และมีภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

เที่ยวเมืองไทย
แกรนด์แคนยอนแห่งน้ำโขง สามพันโบกเมืองอุบล

แกรนด์แคนยอนแห่งน้ำโขง สามพันโบกเมืองอุบล

สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย แก่งหินที่ถูกกัดเซาะของน้ำในแม่น้ำโขง