อารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์ วิหารคาร์นัค แห่งเมืองลักซอร์

วิหารคาร์นัค ตั้งอยู่ที่เมืองลักซอร์ เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า เป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณ

อารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์ วิหารคาร์นัค แห่งเมืองลักซอร์

วิหารคาร์นัค ตั้งอยู่ที่เมืองลักซอร์ เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารคาร์นัคแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอนรา หรือ สุริยะเทพ เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว จากนั้นฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ได้สร้างเพิ่มขึ้นจากของเดิมขอให้ท่านจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ของวิหารว่าชาวอียิปต์โบราณสามารถสร้างและขนย้ายหินด้วยวิธีใดและวิหารลุคซอร์ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันข้างทางเดินประดับประดาด้วยสฟิงซ์ ที่ มีส่วนหัวเป็นแพะ และตัวเป็นสิงโตหมอบ เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา เช่นเดียวกัน


ภายในวิหารคาร์นัค ประกอบด้วย วิหารหลัก ถึง 3 วิหาร วิหารเทพี Mut (เทพมารดาและราชินีแห่งเทพทั้งมวล) วิหารเทพ Montu (เทพแห่งสงคราม) ซึ่งเคยเป็นเทพประจำถิ่นนี้มาก่อน และ วิหารเทพ Amon Ra อยู่ตรงกลาง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมของเหล่าฟาโรห์หลายยุค และภายในอาณาบริเวณนี้ก็ยังประกอบด้วยวิหารอื่นๆ อีกหลายวิหาร

วิหารที่สำคัญที่สุด วิหาร Amon Ra ซึ่งภายในจะมี Great Hypostyle Hall ห้องโถงที่มีเสาหินขนาดใหญ่ถึง 134 ต้น พื้นที่ถึง 6,000 ตารางเมตร เสาแต่ละต้นมีความสูงและกว้างใหญ่มาก มีภาพแกะสลักประวัติศาสตร์บนกำแพง โดยจะสลักอักษรภาพที่แสดงถึงวิถีชีวิต และกิจกรรมของฟาโรห์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องศาสนาและสงคราม 

วิหารคาร์นัคเป็นมหาวิหารอันยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของโลก สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า เป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณ ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปชมอารยธรรมโบราณมหาวิหารคาร์นัคแห่งนี้ด้วยตนเองกันค่ะ