ภูเขาฟานซีปัน ซาปา

บรรยากาศยอดเขาฟานซีปัน เมืองซาปา

ภูเขาฟานซีปัน (Fansipan Mountain)

ภูเขาฟานซีปัน (Fansipan Mountain) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง แห่งเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม ภูเขาฟานซีปันได้ฉายาว่า "หลังคาแห่งอินโดจีน" เพราะภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่า 3,143 เมตร จากระดับน้ำทะเล ภูเขาฟานซีปันอยู่ห่างจากใจกลางเมืองซาปาประมาณ 9 กิโลเมตร ในอดีตต้องใช้วิธีเดินเขาเพื่อไปยังยอดเขาฟานซีปัง (Fansipan Peak) โดยวิธีเดินป่า ใช้เวลา 2-3 วันในการขึ้นสู่ยอดเขา แต่ในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าของ Sunworld Fansipan Legend เพียง 15-20 นาที เท่านั้น ภูเขาฟานซีปัน จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เมือมาเยือนซาปา