แท็ก: เที่ยวจอร์แดน

เที่ยวตะวันออกกลาง
เมืองพันเสา หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก ณ นครเจอราช

เมืองพันเสา หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก ณ นครเจอราช

นครเจอราช หรือ เมืองพันเสา เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน...

เที่ยวตะวันออกกลาง
ทะเลทรายวาดิรัม 1 ในทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก ประเทศจอร์แดน

ทะเลทรายวาดิรัม 1 ในทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก ประเทศจอร์แดน

ทะเลทรายวาดิรัม อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดน เป็น 1 ในทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก...