แท็ก: นครเจอราช

เที่ยวตะวันออกกลาง
เมืองพันเสา หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก ณ นครเจอราช

เมืองพันเสา หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก ณ นครเจอราช

นครเจอราช หรือ เมืองพันเสา เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน...