สุดยอดความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

สุดยอดความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า สวยงาม และน่าทึ่ง มรกดกโลก UNESCO

สุดยอดความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ  เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
สุดยอดความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน หรือ"ภูเขาสลับสายรุ้ง" จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา

เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ภูเขาสลับสายรุ้ง

เขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่ บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย

หากท่านมีโอกาสมาเที่ยวเส้นทางสายไหม ไม่ควรพลาดสถานที่แห่งนี้...ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่

เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ภูเขาสลับสายรุ้ง