แท็ก: เที่ยวเวียดนาม

เที่ยวเอเชีย
ภูเขาฟานซีปัน ซาปา

ภูเขาฟานซีปัน ซาปา

บรรยากาศยอดเขาฟานซีปัน เมืองซาปา

เที่ยวเอเชีย
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณฮอยอัน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณฮอยอัน

เมืองโบราณฮอยอัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบน เป็นเมืองโบราณขนาดเล็กเก่าแก่อันทรงเสน่ห์...