แท็ก: ทัวร์ศรีลังกา

เที่ยวเอเชีย
ชมความวิจิตรอลังการของถ้ำดัมบูลลา ประเทศศรีลังกา

ชมความวิจิตรอลังการของถ้ำดัมบูลลา ประเทศศรีลังกา

วัดถ้ำดัมบูลลา ตั้งอยู่ที่ตำบลดัมบุลลา อยู่บนเชิงภูเขาหินสูงกว่า 500 ฟุต มีจิตรกรรมภายในอันสวยงามและพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่...