เที่ยวเมืองจีน

สุดยอดความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ  เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

สุดยอดความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

สุดยอดความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า...

พระพุทธรูปสลักเล่อซัน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มรดกโลก UNESO

พระพุทธรูปสลักเล่อซัน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มรดกโลก...

พระพุทธรูปสลักเล่อซัน ประติมากรรมระดับโลก มรดกโลก UNESO เก่าแก่ประมาณ 1,300 กว่าปี...